اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پایگاه‌های بسیج از پرداخت پول آب، برق و گاز معاف شدند