(تصاویر) انفجار صخره ۵۰۰۰ تُنی در آزادراه تهران-شمال