تدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …

قم دارای ۳ شهرستان شد