اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) واژگونی یک قایق تفریحی بر اثر برخورد موج سهمگین