خرید گل وی آی پی شاپمشاوره و فروش نرم افزار مالی و …آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسنیروی خدماتی و کمک انباردار

ارزان‌ترین یخچال فریزر‌های بالا پایین در بازار لوازم خانگی
فرارو- رنج قیمت ارزان‌ترین یخچال فریزر‌های بالاپایین ایرانی بین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یخچال‌ها محصولات آرابهین، ایستکول، فیلور، امرسان، سینجر و پلادیوم هستند. نسبت به آخرین روز‌های اسفند سال قبل یخچال فریزر فیلور مدل RPD-COL-013 بیشتر از ۷۶۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته و مدل TFH14T-M از امرسان ۴۵۰ هزار تومان گران شده است. با این حال یخچال‌های آرابهین، ایستکول و سینجر بدون افزایش قیمت در بازار حضور دارند. ارزان‌ترین یخچال فریزر‌های بالا پایین در بازار لوازم خانگی برند مدل قیمت آرابهین AR-200 چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستکول TM-679-200 پنج میلیون و ۳۰۳ هزار تومان ایستکول TM-96200 چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فیلور TDF342N پنج میلیون و ۱۱۰ هزار تومان فیلور RPD-COL-013 پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان امرسان TF11220 پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سینجر T5599 پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پلادیوم 14 پنج میلیون و ۸۳۷ هزار تومان امرسان TFH14T شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان امرسان TFH14T-M پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان