قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۰
فرارو- سکه‌های پارسیان امروز دوشنبه یازدهم مرداد بدون تغییر قیمت در مقایسه با روز گذشته فروخته می‌شوند. سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان قیمت دارد و سکه دوگرمی پارسیان هم دو میلیون و ۶۱۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. به‌گزارش فرارو، قیمت سکه‌های پارسیان در خرید و فروش‌های روزانه برمبنای قیمت طلا به‌دست می‌آید. طلا ۱۸ عیار ظرف ۲۴ ساعت گذشته نوسان محدودی داشته و قیمت سکه‌های پارسیان نیز تغییری نکرده است. قیمت امروز سکه‌های پارسیان انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز یکشنبه قیمت روز شنبه 0/100 ۱۳۵ هزار تومان ۱۳۵ هزار تومان ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان 0/150 ۲۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار تومان ۲۰۰ هزار و ۷۵۰ تومان 0/200 ۲۶۵ هزار تومان ۲۶۵ هزار تومان ۲۶۶ هزار تومان 0/250 ۳۳۰ هزار تومان ۳۳۰ هزار تومان ۳۳۱ هزار و ۲۵۰ تومان 0/300 ۳۹۸ هزار تومان ۳۹۸ هزار تومان ۳۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان 0/350 ۴۶۳ هزار تومان ۴۶۳ هزار تومان ۴۶۴ هزار و ۷۵۰ تومان 0/400 ۵۲۸ هزار تومان ۵۲۸ هزار تومان ۵۳۰ هزار تومان 0/450 ۵۹۳ هزار تومان ۵۹۳ هزار تومان ۵۹۵ هزار و ۲۵۰ تومان 0/500 ۶۵۸ هزار تومان ۶۵۸ هزار تومان ۶۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان 0/600 ۷۸۸ هزار تومان ۷۸۸ هزار تومان ۷۹۱ هزار تومان 0/700 ۹۱۸ هزار تومان ۹۱۸ هزار تومان ۹۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان 0/800 یک میلیون و ۵۰ هزار تومان یک میلیون و ۵۰ هزار تومان یک میلیون و ۵۴ هزار تومان 0/900 یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان یک میلیون و ۱۸۴ هزار  و ۵۰۰ تومان 1/000 یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان یک میلیون و ۳۱۵ هزار تومان 1/100 یک میلیون و ۴۴۰ هزار  تومان  یک میلیون و ۴۴۰ هزار  تومان  یک میلیون و ۴۴۵ هزار  و ۵۰۰ تومان  1/200 یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان یک میلیون و ۵۸۱ هزار تومان 1/300 یک میلیون و ۷۰۵ هزار  تومان یک میلیون و ۷۰۵ هزار  تومان یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 1/400 یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یک میلیون و ۸۴۲ هزار تومان 1/500 یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۶۵ هزار تومان یک میلیون و ۹۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان 1/600 دو میلیون و ۹۵ هزار  تومان دو میلیون و ۹۵ هزار  تومان دو میلیون و ۱۰۳ هزار  تومان 1/700 دو میلیون و ۲۲۵ هزار  تومان دو میلیون و ۲۲۵ هزار  تومان دو میلیون و ۲۳۳ هزار  تومان 1/800 دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان  دو میلیون و ۳۵۵ هزار تومان  دو میلیون و ۳۶۴ هزار تومان  1/900 دو میلیون و ۴۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۴۸۵ هزار تومان دو میلیون و ۴۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان 2/000 دو میلیون و ۶۱۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۱۵ هزار تومان دو میلیون و ۶۲۵ هزار تومان