نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
فرارو- هر گرم طلا ۱۸ عیار ساعت ۱۱ امروز یکشنبه ۲۸ شهریور، یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان قیمت خورد و در مقایسه با روز گذشته افزایش یا کاهش قیمت پیدا نکرد. سکه امامی ۳۰ هزار تومان ارزان و ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد، اما قیمت دلار با افزایش ۲۰ تومانی به ۲۷ هزار و ۳۷۰ تومان رسید. قیمت طلا ۱۸ عیار (تا ساعت ۱۱) قیمت طلا ۱۸ عیار امروز قیمت طلا ۱۸ عیار شنبه قیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان  یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان  یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان  قیمت انواع سکه سکه امامی ۳۰ هزار تومان ارزان شد و ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمت خورد. نیم‌سکه با افت ۳۰ هزار تومانی، پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد و ربع‌سکه هم که سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش داشت، افت ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرد. قیمت سکه (تا ساعت ۱۱) انواع سکه قیمت امروز  قیمت شنبه قیمت پنجشنبه سکه امامی ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان  ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان  نیم سکه پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان  پنج میلیون و ۹۳۰ هزار تومان  پنج میلیون و ۹۳۰ هزار تومان  ربع سکه سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  سه میلیون و ۵۳۰ هزار تومان  سه میلیون و ۵۴۰ هزار تومان  قیمت ارز در بازار آزاد قیمت دلار ساعت ۱۱ امروز در بازار آزاد به ۲۷ هزار و ۳۷۰ تومان رسید و ۲۰ تومان گران شد. یورو نیز با رشد ۲۵ تومانی، ۳۲ هزار و ۹۵ تومان به فروش رسید. قیمت دلار و یورو (تا ساعت ۱۱) ارز قیمت امروز  قیمت شنبه قیمت پنجشنبه دلار ۲۷ هزار و ۳۷۰ تومان  ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان  ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان  یورو ۳۲ هزار و ۹۵ تومان  ۳۲ هزار و ۷۰ تومان  ۳۲ هزار و ۳۳۰ تومان  قیمت ارز در صرافی ملی قیمت دلار در صرافی ملی با افت ۱۰۱ تومانی ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه امروز به ۲۶ هزار و ۷۷۰ تومان رسید. یورو دولتی نیز به همین اندازه ارزان و ۳۱ هزار و ۴۴۲ تومان فروخته شد. قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ارز قیمت امروز قیمت شنبه قیمت پنجشنبه دلار ۲۶ هزار و ۷۷۰ تومان  ۲۶ هزار و ۸۷۱ تومان  ۲۶ هزار و ۷۶۱ تومان  یورو ۳۱ هزار و ۴۴۲ تومان  ۳۱ هزار و ۵۴۳ تومان  ۳۱ هزار و ۵۳۲ تومان