اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه رسالت: موسوی جام زهر را به امام نوشاند
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: موسوی اکنون جریانی را در کشور نمایندگی می‌کند که مردم ایران در زیارت عاشورا همه‌روزه صد‌ها بار بر آنان لعن و نفرین می‌کنند. موسوی به‌عنوان یکی از کسانی که جام زهر را به امام نوشاند و با استعفای رازآلودش در زمان امام (ره) یک دوره سکوت کرد و پس‌ازآن و بعد کارنامه فتنه ۸۸ صفحات خیانت باری به آن افزود. او در ۸۱ سالگی و ایامی که باید امور سفر آخرت را سامان دهد، مشغول جمع‌کردن هیزم برای زیست در جهنم توهمات است. بیانیه بیستم وی، یک قلم هیزم درشت از دروغ، تهمت و افترا به نظام و مردم است. فقط خداست که می‌تواند او را از این جهنم برهاند.