اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفال به حافظ امروز ۲ فرودین ۱۴۰۲: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم