(ویدئو) واکنش پلیس به استفاده از میله زنده‌گیری حیوانات در بازداشت یک خانم