اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا توئیت پیش‌بینی زلزله شیادی بود؟ / زمان احمدی‌نژاد هم گفتند دستگاه پیش‌بینی زلزله ساختیم