اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(تصاویر) بدبوترین گل جهان شکوفا شد
تیتان آروم یا گل جسد در یکی از روستا‌های اندونزی مشاهده شد. به گزارش فرارو، این گل به خاطر بویش که شبیه بوی یک جانور در حال پوسیدن است، با نام گل جسد شناخته شده است. ویژگی این گیاه این است که بزرگترین گل جهان را تولید می‌کند، زیرا قطر گل به یک متر و وزن آن به ۱۱ کیلوگرم می‌رسد. گل جسد به دلیل دشواری فرایند گرده افشانی یکی از کمیاب‌ترین گیاهان جهان است و یافتن و مشاهده شکوفه دادن آن در جنگل‌های بارانی آسان نیست.