اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) فوران شبانه اتنا آسمان سیسیل را روشن کرد