ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلمس الیاژیمیگلرد کامپوزیتدستگاه جت پرینتر

(تصاویر) خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه القیاره عراق