تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …دستگاه آسیاب مخصوص دانه های سختمشخصات تیرچه پیش تنیده bpico

گفتگوی قدیمی عادل فردوسی‌پور با مهرداد میناوند در برنامه نود