مدرس و مترجم زبان پرتغالیفروش پودر ماهی، پودر گوشت، پودر …دستگاه سلفون کشصایع روشنایی و مبلمان شهری نور …

استعفای غیرمنتظره کاردینال پرنفوذ واتیکان
جیووانی آنجلو بچیو، کاردینال پرنفوذ کلیسای کاتولیک در پی یک رسوایی مالی از مقام خود کناره گرفته و پاپ فرانسیس با درخواست او موافقت کرده است. واتیکان بدون ارائه جزئیات درباره علت استعفا و پذیرش آن، اعلام کرده است که آقای بچیو از مسئولیت گروهی که بررسی معجزه‌ها و قدیس را به عهده داشته کناره گرفته و دیگر حقوق و اختیارات مرتبط با مقام کاردینالی را هم ندارد. کاردینال‌ها پس از پاپ عالی‌ترین مقام‌های کلیسای کاتولیک هستند و انتخاب پاپ جدید یکی از مسئولیت‌های آنان است. استعفای آنجلو بچیو پس از آن اعلام شده که نقش او در خرید یک ساختمان تجملاتی در لندن جنجال برانگیخت. گفته شده که خرید این ملک، که به عنوان سرمایه‌گذاری برای واتیکان انجام شد، با پرداخت کلان به واسطه‌ها به واتیکان میلیون‌ها یورو ضرر زده است. دادستانی واتیکان در حال تحقیق روی تخلفات احتمالی چندین مقام واتیکان در خرید ملک جنجالی در لندن است، اما کاردینال مستعفی بچیو مستقیما متهم نشده بود. بچیو بر درستی آن معامله تاکید کرده و منکر هرگونه تخلفی بود. مشخص نیست که استعفای او مستقیما به رسوایی خرید ملک در لندن مرتبط است یا دلیل دیگری دارد. با توجه به رازداری واتیکان در خصوص دلیل استعفا و آنچه ظاهرا مجازاتی سنگین برای آنجلو بچیو است، احتمال دارد که واتیکان از رسوایی‌های بیشتری مطلع شده باشد. آخرین بار که حقوق و اختیارات کاردینالی از کسی سلب شد دو سال پیش بود که تئودور مک‌کاریک، کشیش آمریکایی به آزار جنسی کودکان و بزرگسالان متهم شد.