آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …تجهیزات ضدعفونی کننده بدون نیاز …تسمه حمل بار تسمه باربرداریامگا باتری، خرید باتری و شارژر …

(ویدیو) نساجی 1 - 1 ماشین سازی 26 دی 99