تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …روش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrبهترین آموزشگاه زبان آلمانی

لوگوی آبی‌ها را تغییر می‌دهند
طبق اعلام چندین منبع خبری در ایتالیا از جمله نشریات گاتزتا دلواسپورت و کوریره دلا‌سرا، باشگاه اینتر از ابتدا ماه مارس (دو ماه دیگر) با نام و لوگویی جدید شناخته خواهد شد. در حال حاضر تیم آبی‌و‌مشکی پوش شهر میلان با نام رسمی «باشگاه فوتبال اینترناتزیوناله میلانو» شناخته می‌شود اما مالکان و مدیران این باشگاه به منظور برجسته کردن میراثی که میان این باشگاه و شهر میلان وجود دارد، قصد دارند نام این باشگاه را به «اینترمیلانو» تغییر دهند. همچنین قرار است که در لوگوی فعلی باشگاه هم تغییراتی صورت بگیرد به صورتی که در لوگوی جدید حرف I و M که حروف ابتدایی دو کلمه اینتر و میلانوست، برجسته‌تر شوند. اینها اما ظاهراً تنها تغییراتی نخواهند بود که اینتری‌ها در نظر دارند اعمال کنند و طی چند ماه آینده خبرهای دیگری از برنامه‌های آتی این باشگاه منتشر خواهد شد.