زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلدستگاه بسته بندیرزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …پراستیک اسید 15 اکسیدین

(تصاویر) لباس فضانوردی ایرانی آذری جهرمی سوژه شد؛ این لباس فضانوردی ۲۰ دلار است!