ستاره استقلال مصدوم شد و دربی را از دست داد

ستاره استقلال مصدوم شد و دربی را از دست داد