تعمیر پرینتر در محلتامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …دستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

شهرداران بازداشتی مناطق ۲ و ۸ تهران با قرار وثیقه آزاد شدند