فروش ویژه دستگاه تصفیه آبمبلمان آمفی تئاتر،رض کوواردات و پخش شمع های اینترنشنال …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …

(تصاویر) فوران مهیب آتشفشان سینابونگ
کوه آتشفشان سینابونگ در اندونزی صبح سه شنبه فوران کرد و ستونی از خاکستر آسمان منطقه را فراگرفت. به گزارش فرارو، مقامات سوماترای شمالی ۱۳ انفجار و فوران گدازه‌ها را ثبت کرده اند که ارتفاع خاکستر و دود تا چند هزار متر نیز رسیده است. برخی از ساکنان ارتفاع خاکستر و دود را تا ۵ هزار متر نیز گزارش کرده اند. یکی از آن‌ها می‌گوید این ستون دود و خاکستر بزرگترین چیزی است که از سال ۲۰۱۰ تاکنون دیده است. هنوز حکمی مبنی بر تخلیه خانه‌های اطراف کوه سینابونگ گزارش نشده است. سینابونگ کوه آتشفشانی به ارتفاع ۲۴۶۰ متر است که قرن‌ها خاموش بود و در سال ۲۰۱۰ فوران کرد و جان دو نفر را گرفت. پس از یک دوره بی تحرکی در سال ۲۰۱۳ نیز فعال شد و از آن زمان به بعد همچنان فعال است و فوران می‌کند. در سال ۲۰۱۴ نیز دستکم ۱۶ نفر بر اثر فوران سینابونگ جان باختند و ۷ نفر نیز در سال ۲۰۱۶ کشته شدند.