آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …میکردروم کارینا مدل LR830میز کار تمام استیلقوطی سازی

(تصاویر) آموزش نظامی کودکان در مکزیک برای مقابله با باندهای تبهکار
کودکان روستایی در جنوب غربی مکزیک در کنار افراد بزرگسال رژه نظامی می دهند. به گزارش فرارو، این کودکان در کنار گروهی از بزرگسالان این روستا برای مبارزه و دفاع از خود در مقابل باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر آموزش نظامی می بینند. این روستا آیاهوالتامپا نام دارد. یکی از بزرگسالان این روستا که در تشکیل این گروه نقش داشته است به خبرنگاران می گوید کودکش توسط قاچاقچیان گروگان گرفته شده و ناپدید شده است. وی دلیل اصلی تشکیل گروه را دفاع از جان کودکان عنوان می کند. این برای سومین سال پیاپی است که کودکان روستا در نوعی رژه نظامی که توسط پلیس منطقه ترتیب داده شده شرکت می‌کنند. این عمل فراخوان کمک و هم نشان دادن قدرت به گروه‌های جنایتکاری است که در منطقه فعالیت می‌کنند. باند جنایتکار Los Ardillos علاوه بر زمین در پی جذب افرادی است که به شکل برده برای استخراج صمغ تریاک به کار گرفته شوند. کسانی که در برابر آنان مقاومت می‌کنند باید هزینه بالایی بپردازند. اما اهالی روستای آیاهوالتامپا که روستایی دورافتاده با ۶۰۰ نفر جمعیت است‌ نمی‌خواهد تسلیم شود.