برنامه ورزشکاران ایران در روز دوازدهم المپیک 2020
در دوازدهمین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران کشورمان در سه رشته کشتی آزاد، کشتی فرنگی و وزنه‌برداری به میدان می‌روند. حضور محمدرضا گرایی در فینال کشتی فرنگی، رقابت علی داوودی در وزنه‌برداری و مبارزات رضا اطری و حسن یزدانی در کشتی آزاد، برنامه مسابقات ورزشکاران کشورمان در روز دوازدهم است. علاوه بر حضور گرایی در فینال، قطعاً همه چشم‌ها به مسابقات وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد خواهد بود، جایی که یزدانی و دیوید تیلور حضور دارند. البته این دو کشتی‌گیر تا دیدار نهایی برابر هم قرار نخواهند گرفت و این احتمال وجود دارد که در فینال شاهد یک مبارزه تماشایی باشیم. برنامه ورزشکاران ایرانی در روز دوازدهم بازی‌های المپیک به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت تهران است) کشتی آزاد: حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم - ساعت 7 صبح - دور اول با «جاورایل شاپیف» از ازبکستان کشتی آزاد: رضا اطری در وزن 57 کیلوگرم - ساعت 7:28 - دور اول با «سلیمان آتلی» از ترکیه وزنه‌برداری: علی داوودی در دسته 109+ کیلوگرم - ساعت 15:20 کشتی فرنگی: محمدرضا گرایی در وزن 67 کیلوگرم - ساعت 15:20 - دیدار نهایی با «پرویز نسیبوف» از اوکراین