واکنش باشگاه استقلال به خبر مذاکره مجیدی با بازیکن جدید