(ویدئو) روش موتورسواران برای سرقت از خودروهای در حال حرکت

(ویدئو) روش موتورسواران برای سرقت از خودروهای در حال حرکت