اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خیابانی در تهران که قرار بود شانزلیزه باشد