سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومتابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …گروه ساختمانی آروین سازه

(ویدئو) اجرای مجید معظمی در نیمه نهایی عصر جدید