(ویدئو) نگاه خبرگزاری فرانسه به خودروهای شاهان ایران

(ویدئو) نگاه خبرگزاری فرانسه به خودروهای شاهان ایران
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به موزه تاریخی خودرو‌های دوران حکومت پادشاهی قبل از انقلاب ایران پرداخته و نوشت از زمان افتتاح آن در هفته‌های اخیر هزاران نفر از این موزه بازدید کرده اند. به گزارش فرارو، در ادامه گزارش این رسانه خارجی آمده است: از زمان افتتاح حدود ۲۰ هزار نفر از نمایشگاه خودرو‌های قدیمی بازدید کرده اند که بیشتر از تعداد افرادی است که هر ماه از موزه ملی بازدید می‌کنند. محمد فعال، رئیس موزه خودرو‌های تاریخی ایران به خبرگزاری فرانسه گفت که ما این خودرو‌ها را بخشی از میراث فرهنگی ایران می‌دانیم. آن‌ها به مردم تعلق دارند نه به خانواده سلطنتی. وی گفت مهم نیست این خودرو‌ها متعلق به چه کسی بوده است، آن‌ها متعلق به ملت ایران هستند نه یک پادشاه خاص. خبرگزاری فرانسه نوشت این موزه توسط سازمان بنیاد مستضعفان جمهوری اسلامی اداره می شود که اموال مصادره شده رژیم سرنگون شده شاه محمدرضا پهلوی را مدیریت می کند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی