فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …اخذ گواهی بازرسی COI وارداتپراستیک اسید 15%فروش مواد اولیه پلاستیک های صنعتی …

تقسیم قدرت در افغانستان؛ عبدالله با طالبان صلح خواهند کرد؟