مشاوره آتشنشانیقیمت سمعک های پرفروش در بازاربرس سیمیجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

شاخص کیفیت هوای پایتخت امروز سه‌شنبه ۲۴ فروردین
کیفیت هوای تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد و از میان ۶ آلاینده اصلی هوا تنها ۲ آلاینده دی اکسید گوگرد و مونواکسید کربن در شرایط پاک قرار دارند. به گزارش مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته آلاینده غالب هوای پایتخت ازن بوده و میانگین غلظت آلاینده‌ها بر روی عدد ۸۱ قرار داشته است، اما هم اکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جای آلاینده ازن را گرفته و میانگین غلظت آلاینده‌ها هم به عدد ۷۷ رسیده است. پیش بینی می‌شود این شرایط در تهران ادامه پیدا کند و در ساعات آینده نیز هوا در شرایط سالم قرار داشته باشد.