(تصاویر) المپیک ۲۰۲۰؛ مدال طلای جواد فروغی در تیراندازی