(تصاویر) مسابقات دو و میدانی بانوان قهرمانی باشگاه‌های کشور