اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اتفاق عجیب برخورد یک قایق با نهنگ قربانی گرفت