( ویدئو) لحظه بیرون کشیدن کودک گیر کرده مابین دو ساختمان