نمایندگی گودمنمزایای قالب سقفی وافل یک و دوطرفه …پیچ کناف نوک سوزنیانجام کلیه امور نقشه برداری

اس ام اس و پیام تبریک روز نیروی دریایی
فرارو- ۷ آذر سال ۱۳۵۹ به دنبال موفقیت نظامیان نیروی دریایی بالاخص ایستادگی ناوچه پیکان در مقابل حملات دریایی و هوایی ارتش عراق و با تایید امام خمینی (ره) به عنوان روز نیروی دریایی نامگذاری شد؛ ضمن تبریک این روز به دلاوران فداکار و شجاع نیروی دریایی مجموعه‌ای از پیامک‌های تبریک این روز حماسه آفرین را برای شما کاربران گرامی آماده کرده‌ایم که در ادامه تقدیم حضورتان می‌گردد.   اکنون، تا زمانی که آب در دریای عمان و خلیج فارس جریان دارد و خورشید بر اعماق آن می‌تابد، یاد و خاطره حماسه‌های دلیر مردان نیروی دریایی زنده خواهد بودو جهانیان، دلاوری هایشان را از یاد نخواهد بردروز نیروی دریایی گرامی باد ********* این تسلط دریایی، این حضور راهبردی برای نیرو‌های دریایی و ناوگان های دریایی ماپیام آور عزت و بیداری ملت هاستروز نیروی دریایی مبارک باد ********* برادر نیروی دریایی اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنیت پاس مى داریم و استوارى گام هایت را در صیانت از هستى وطن، آرزومندیمروزت مبارک ********* روز نیروی دریایی رابـه نگهبانان خستگی ناپذیر دریا‌هاتبریک و خسته نباشید می‌گوییم ********* دریا دلان نیروی دریاییامید آنکه همیشه دریایی بمانیدو از هیچ چیز نهراسیدروز نیروی دریای خجسته باد ********* سلام بر شما که قلب هایتان دریای شجاعت و مردانگیو جان هایتان، کمینگاه شکار شرک است و شرارتسلام بر شما که همسفران آفتابید و همراهان ماهتابشب هایتان پر از شکوه است و روزهایتان لبریز از حماسهچشم هایتان دریایی خاموش است و گام هایتان طوفانی پر خروشدریا دلان نیروی دریایی امید آن که دریایی بمانید و از هیچ چیز نهراسید ********* خجسته باد طلوع آفتاب ایستادگى ات که مادران سرزمینت رااینچنین بر درگاه سربلندی، به هلهله واداشته اىروز نیروی دریای خجسته باد *********درود بر حافظان مرز‌های آبی میهنروزتان خجسته باد سفید پوشان ********* نیروی دریایی، چون نگینی درخشنده بر عرشه کشتی افتخار و صلابت استروز نیروی دریایی مبارک باد ********* برادران غیور ایران اسلامی در نیروی دریایی همیشه در تمام مرز‌های آبی در جهان شجاعت خود را نشان داده اندروز نیروی دریایی مبارک *********نیرویی خستگی ناپذیر که گام هایش همیشه محکم و استوار بودهروز نیروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک درود بر دریا دلان نیروی دریایی که همیشه باعث افتخارندروزتان گرامی باد ********* روز نیروی دریایی، روزی است که دلاور مردان شجاع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانبا کمترین امکانات و با ایثار جان، بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکر نیروی دریایی ارتش بعث عراق وارد ساختند و شجاعانه از حقانیت و یکپارچگی سرزمینی ایران اسلامی دفاع کردندروز نیروی دریایی بر دلاور مردانش مبارک *********افتخار ماست داشتن دریا دلانی که با اهدای خون خود در آب‌های خروشان خلیج فارسبه ندای حق لبیک گفتند و با افتخار شربت شهادت نوشیدندروز نیروی دریایی مبارک ********* سلام بر شما دریا دلان که در هیچ کجای حادثه، جایتان خالی نیستنه از مین‌های شناور می‌هراسید و نه از آشوب طوفان‌هایی که رام نگاه شمایندپهنه نگاه نیلگون خلیج فارس و گستره نامتناهی خزر، مأنوس با نگاه آبی شما استروزتان خجسته باد سفید پوشان ********* دور از خانواده هایشان برای سربلندی کشورشان برای اقتدار کشورشانبر روی موج‌های آبی با دلی مهربان می‌جنگندروزتان مبارک با غیرتان نیروی دریایی *********دریا دلان نیروی دریایی امید آنکه همیشهدریایی بمانید و از هیچ چیز نهراسید روز نیروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین مبارک باد ********* هفتم آذر روز نیروی دریایی را بر دریادلان و دلاوران به خصوص همسرم تبریک می‌گویم امیدوارم این همه سختی و مشقتی که دور از خانواده در دور‌ترین نقاط دریا‌ها تحمل می‌کنید روزی ثمره اش را ببینید خدمت در ناو یعنی زندگی در سخت‌ترین شرایط بدون هیچ مزایایی و این یعنی بزرگترین گذشت که هیچ کس حاضر نیست با این همه مشکلات و سختی دوام بیاوردهمسر عزیزم روز نیروی دریایی مبارک ********* ۷ آذر روز نیروی دریایی نام گرفت تا همه ساله حماسه باشکوه دریادلان و یاد شهیدان والا مقامشان گرامی داشته شودروز نیروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین و همسر خوبم مبارک باد ********* سلام بر شما! که کوله‌بارتان جرأت است و جسارتایستاده‌اید تا مین‌های مکرر را که، چون غبار بر چشم دریا خلیده‌اند، بزدایید و پیش برانیدایستاده‌اید تا غیرت، پشتِ واژه ترس پنهان نشود و ایثار در پشت چهره تملّق، رنگ نبازدسلام بر شما دریا دلان که در هیچ کجای حادثه، جایتان خالی نیستنه از مین‌های شناور می‌هراسید و نه از آشوب طوفان‌هایی که رام نگاه شمایندپهنه نگاه نیلگون خلیج فارس و گستره نامتناهی خزر، مأنوس با نگاه آبی شما استهمسرم روز نیروی دریایی مبارک ********* دلهایتان آبیست‌ای دلاوران نیروی دریاییهمیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی روز نیروی دریایی را به نگهبانان خستگی ناپذیر دریا‌ها تبریک می‌گوییم ********* کنار خلیج فارس ایستاده‌ام و همراه بچه‌های آبادان و خرمشهر که هر روزشان با دریا شروع می‌شودقامت استوار مردانی را می‌نگرم که آرامش همیشگی دریا و آسمان، مدیون حضور قدرت‌مندانه ایشان استمردانی که حتی امواج سرکش دریا، از شهامت آنان، آن‌گاه که سینه امواج را می‌شکافند و برای مقابله با دشمن به پیش می‌تازند، افسانه‌ها ساخته‌اندفرا رسیدن روز نیروی دریایی خجسته باد ********* شیرمردان نیروی دریایی، سوار بر دعای ملت ایران، دیوار‌های آهنینی ساخته‌اند کـه متجاوزبـه هیچ روی از آن گذر نخوهد کرد اکنون، تا زمانی کـه آب در دریای عمان و خلیج فارس جریان دارد و خورشید بر اعماق آن می‌تابد، یاد و خاطره حماسه‌های دلیر مردان نیروی دریایی زنده خواهد بودو جهانیان، دلاوری‌های اینان را از یاد نخواهد بردفرا رسیدن روز نیروی دریایی خجسته باد *********عشق با این هـمه نیرنگ عواقب داردجدل آینه و سنگ عواقب داردرود بی تاب برای لب دریاست، ولی جاده فرسنگ بـه فرسنگ عواقب دارد هفتم آذر، روز نیروی دریایی خجسته باد ********* عشق و عقل در نیروی دریایی با هم اند، اما مانع یکدیگر نیستنددرود بر عاشقان با عقل و فهم نیروی دریاییهفتم آذر، روز نیروی دریایی خجسته باد ********* جوانان با غیرتی که برایروزها……………هفته ها………….ماه ها…………..دور از خانواده هایشان برای سربلندی کشورشان برای اقتدار کشورشانبر روی موج‌های آبی با دلی مهربان می‌جنگندروزتان مبارک با غیرتان نیروی دریایی ********* نیروی دریایی نیز، همچون سایر نیرو‌ها بحمدالله در آب‌های خلیج فارس و مرز‌های آبی کشوردر عرصه دفاع مقدس از کشور اسلامی مان، چون نگینی درخشنده استو بر عرشه کشتی افتخار و صلابت خود استوار ایستاده استرویارویی آنان با نیروی دریایی دشمن و آن همه افتخارات رزم و رشادت و شهادت و نیز کنترل و بازرسی کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز و مهم‌تر از همه نبرد قهرمانانه آنان در برابر متجاوزان و حضور جدی آنان در آب‌های بین المللینشانه اقتدار و اعتبار این نیروی بزرگ و سرافراز است و ملت ایران باید به چنین ارتش مؤمن و وفادار افتخار کندروز نیروی دریایی مبارک باد