(ویدئو) لحظه تخریب دودکش‌های نیروگاه زغال سنگ

(ویدئو) لحظه تخریب دودکش‌های نیروگاه زغال سنگ