لوله پیمتاش ترکیهتعمیر تلویزیون ال جیباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …چسب شفاف ATP شرکت TMS

دفتر آیت الله مکارم: وضعیت ایشان رو به بهبودی است
وضعیت جسمانی آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان، گرچه رو به بهبود است، اما وضعیت ترخیص ایشان از بیمارستان هنوز مشخص نیست. دولتمند، رئیس دفتر آیت الله مکارم شیرازی در گفتگو با یلنا، در خصوص آخرین وضعیت بیماری این مرجع تقلید شیعیان، اظهار داشت: به لطف خدا و دعای علاقمندان حضرت آیت الله مکارم، وضعیت ایشان رو به بهبودی است. وی در پاسخ به این سئوال که زمان ترخیص آیت الله مکارم شیرازی از بیمارستان مشخص شده است؟ گفت: گرچه پزشکان از روند درمان و بهبودی ایشان رضایت دارند، اما هنوز زمانی در این خصوص اعلام نشده است. رئیس دفتر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص علت بستری شدن این مرجع تقلید شیعیان، گفت: ضعف مفرط و شدید جسمانی ایشان تا حدی بود که بنابر توصیه پزشکان به بیمارستانی در تهران منتقل شدند، اما به لطف خدا و دعای دوستان، پزشکان حال عمومی ایشان را رو به بهبودی اعلام کردند و امیدواریم مقلدان و علاقمندان به این مرجع تقلید، همچنان برای سلامتی ایشان دعا کنند.