رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …جامعه نیوززیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلخوش بو کنندهای هوا

(ویدئو و عکس) تصویر سردار قاسم سلیمانی در عصر جدید همه را غافلگیر کرد؛ تکنیک عجیب نقاشی سردار سلیمانی