تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …لوله پیمتاش ترکیهhttp://www.seasoning.ir/فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …

مستمری اسفند بازنشستگان زودتر از موعد مقرر پرداخت می‌شود
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان زودتر از موعد مقرر خبر داد. به گزارش ایسنا، ناهید حیدری گفت: همه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از بیستم الی سی ام پرداخت می‌شود لیکن با دستور مدیرعامل این سازمان، حقوق اسفند بازنشستگان عزیز زودتر از موعد مقرر و از هفته آتی پرداخت خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره با اعمال متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور افزود: بازنشستگان و مستمری بگیران مشاغل سخت و زیان آور به همراه مستمری اسفند، مبلغ ترمیم شده متناسب سازی خود را نیز دریافت می‌کنند.