کنایه یحیی گل محمدی به بازیکنان پرسپولیس؛ کیوسک ۵ آبان
فرارو: روزنامه‌های ورزشی امروز به تقابل پرسپولیس – نساجی در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر پرداخته اند که قرار است امروز برگزار شود. نبودن تماشاگر در ورزشگاه آزادی از یک سو و تعقیب صدر جدول توسط پرسپولیسی‌ها از سوی دیگر، موضوعاتی مرتبط با این بازی هستند که روی جلد رفته است. یکی از روزنامه‌ها هم با اشاره به صحبت‌های یحیی کل محمدی در کنفرانس خبری که گفته بازیکن بزرگی می‌خواهد که در بازی‌های بزرگ کار را دربیاورد، به این مورد اشاره کرده که یحیی گل محمدی به بازیکنان پرسپولیس کنایه زده است.