اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) پرت شدن بچه کانگورو از کیسه مادر حین فرار از دست دینگو