بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزشگاه موسیقی آوادیسمدرس و مترجم زبان پرتغالی

نمره متوسط طارمی مقابل مارسی در لیگ قهرمانان