(ویدئو) واکنش عادل فردوسی پور به حذف استقلال و پرسپولیس

(ویدئو) واکنش عادل فردوسی پور به حذف استقلال و پرسپولیس