اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) عبدالحمید خراسانی: برادران مسلمانم برایم دعا کنید