مدافع ملی پوش پرسپولیس یکشنبه جدا می‌شود؛ کیوسک ۹ مرداد