آجر سفالهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …

تصمیم درست گل‌محمدی درباره مهاجم تیمش
مهدی عبدی هم در ضد حمله‌ها و به هنگام ارسال پاس کند عمل کرد و هم در گلزنی نشان داد از روز‌های خوبش فاصله گرفته است. مهدی عبدی در دقیقه ۸۰ بازی دیروز پرسپولیس و سایپا جانشین وحید امیری شد تا برای اثبات آمادگی خود حدود ۱۰ دقیقه فرصت داشته باشد. جالب اینکه در این ده دقیقه پایانی، پرسپولیس با توجه به اشتباهات مدافعان و هافبک‌های سایپا که برای رساندن توپ به دروازه پرسپولیس عجله داشتند و به راحتی توپ از دست می‌دادند، بازیکنان پرسپولیس بار‌ها و بار‌ها صاحب ضد حمله‌های خوبی شدند، اما مهدی عبدی که در مرکز این ضدحملات جای داشت، نه تنها نتوانست با ارسال پاس‌های مناسب برای هم تیمی هایش به روند این ضدحملات سرعت ببخشد بلکه یک موقعیت عالی را هم برای گلزنی از دست داد تا نشان دهد تصمیم گل محمدی برای نشاندن او روی نیمکت طی هفته‌های اخیر تصمیم درستی بوده است.   طرفداری