(تصاویر) جشن تولد پرستاران بیمارستان بقیه الله برای کودک افغان