آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسدستگاه سی ان سیاموزشگاه زبان فرانسه شرق تهرانانجام خدمات مالی و مالیاتی و مشاره …

(تصاویر) تشییع پیکر مرحوم «اکبر ترکان»