اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هشدار مدیریت بحران تهران نسبت به سقوط سنگ و ریزش بهمن